10-25

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-33, 34-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 6
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 63, 64
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 77, 78-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 5
 • 12:10
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 2-р анги
 • 13:20
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 61, 62-р анги
 • 14:50
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 7, 8-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-35, 36-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 79, 80-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 63, 64-р анги
 • 23:45
  "Зөрүү тавилан" ОАК 79, 80-р анги
 • 00:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 3-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

10-26

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-35, 36-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 7
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 1, 2
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 79, 80-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 6
 • 12:10
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 3-р анги
 • 13:20
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 63, 64-р анги
 • 14:50
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 9, 10-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-37, 38-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 81, 82-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 65, 66-р анги
 • 23:45
  "Зөрүү тавилан" ОАК 81, 82-р анги
 • 00:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 4-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

10-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-37, 38-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 8
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 3, 4
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 81, 82-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 7
 • 12:10
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 4-р анги
 • 13:20
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 65, 66-р анги
 • 14:50
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 11, 12-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-39, 40-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 83, 84-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 67, 68-р анги
 • 23:45
  "Зөрүү тавилан" ОАК 83, 84-р анги
 • 00:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 5-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

10-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-39, 40-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 9
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 5, 6
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 83, 84-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 8
 • 12:10
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 5-р анги
 • 13:20
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 67, 68-р анги
 • 14:50
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 13, 14-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-41, 42-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 85, 86-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 6-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 69, 70-р анги
 • 23:45
  "Зөрүү тавилан" ОАК 85, 86-р анги
 • 00:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 6-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

10-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-41, 42-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 10
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 7, 8
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 85, 86-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 9
 • 12:10
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 6-р анги
 • 13:20
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 69, 70-р анги
 • 14:50
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК төгсгөлийн 15, 16-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-43, 44-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 87, 88-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 71, 72-р анги
 • 23:45
  "Зөрүү тавилан" ОАК 87, 88-р анги
 • 00:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 7-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

10-30

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1.41-42-р анги
 • 08:40
  "Зөрүү тавилан" ОАК 89, 90-р анги
 • 10:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 71-74-р анги
 • 13:10
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 3-5-р анги
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК төгсгөлийн 1.44, 45-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 89, 90-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 8-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК төгсгөлийн 73, 74-р анги
 • 23:45
  "Зөрүү тавилан" ОАК 89, 90-р анги
 • 00:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 8-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

10-31

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК төгсгөлийн 1.43-45-р анги
 • 09:30
  "Зөрүү тавилан" ОАК 89, 90-р анги
 • 10:50
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 71-74-р анги
 • 14:00
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 6-8-р анги
 • 17:30
  "Алтан цэцэрлэг " ОАК 1-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 91, 92-р анги
 • 20:20
  "Ранинг мэн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Пэнтхаус III" ОАК 1-р анги
 • 23:40
  "Зөрүү тавилан" ОАК 91, 92-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг