10-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.8-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 08:15
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.6-р анги
 • 08:25
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.25,26-р анги
 • 08:55
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.3,4-р анги
 • 09:40
  "Монголчууд 20-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Амтат оройн зоог" ОАК 117,118-р анги
 • 11:10
  "Теле хичээл: 7-р анги-Монгол хэл "
 • 11:35
  Теле хичээл: 7-р анги- Түүх
 • 11:55
  Теле хичээл: 7-р анги- Хими
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Гал тогоо" ОАК 3.9,10-р анги
 • 13:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Авиа зүй: №11)
 • 13:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Орчуулга: №11)
 • 14:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Үгсийн сан: №11)
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №25)
 • 14:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №26)
 • 15:00
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №23)
 • 15:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №24)
 • 15:40
  Шинжлэх ухаан
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 23-р анги
 • 17:00
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.1,2-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.11,12-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.5,6-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК төгсгөлийн 119,120-р анги
 • 21:00
  "Флоренц ба Уффици галерей" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.11,12-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 24-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.9-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.11-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.12-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.7-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.1,2-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.5,6-р анги
 • 09:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК төгсгөлийн 119,120-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Уран зохиол "
 • 11:40
  "Теле хичээл: 7-р анги-Математик "
 • 11:55
  "Теле хичээл: 7-р анги-Газар зүй "
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Гал тогоо" ОАК 3.11,12-р анги
 • 13:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Авиа зүй: №12)
 • 13:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Орчуулга: №12)
 • 14:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат,Үгсийн сан: №12)
 • 14:25
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:35
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №27)
 • 14:55
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №28)
 • 15:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №25)
 • 15:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №26)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 24-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.3,4-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.13,14-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги
 • 21:00
  "Nomadic challenge" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.13,14-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 25-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.10-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.13-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.14-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.8-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.3,4-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 09:50
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Физик "
 • 11:30
  "Теле хичээл: 7-р анги-Нийгэм судлал "
 • 11:50
  Теле хичээл: 7-р анги-Дизайн технологи
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Гал тогоо" ОАК 3.13,14-р анги
 • 13:20
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№1)
 • 13:45
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№1)
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №29)
 • 14:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №30)
 • 15:00
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №27)
 • 15:25
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №28)
 • 15:45
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 25-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.5,6-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.15,16-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 3,4-р анги
 • 21:00
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.15,16-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 26-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

10-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.11-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 08:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.9-р анги
 • 08:45
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.5,6-р анги
 • 09:15
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 3,4-р анги
 • 11:15
  Теле хичээл: 7-р анги-Биологи
 • 11:35
  Теле хичээл 7-р анги-Орос хэл
 • 11:55
  Теле хичээл 7-р анги-Хөгжим
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Гал тогоо" ОАК 3.15,16-р анги
 • 13:20
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№2)
 • 13:40
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№2)
 • 14:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №31)
 • 14:45
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №32)
 • 15:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №29)
 • 15:25
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №30)
 • 15:45
  "Монголчууд 20-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 26-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ"
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.7,8-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.17,18-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.11,12-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 5,6-р анги
 • 20:55
  "Бермудын гурвалжин" баримтат кино
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.17,18-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 27-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

10-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.5-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.12-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.18-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.10-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.7,8-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.11,12-р анги
 • 09:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 5,6-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги- Англи хэл "
 • 11:35
  "Теле хичээл: 7-р анги- Монгол бичиг "
 • 11:55
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Гал тогоо" ОАК 3.17,18-р анги
 • 13:20
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№3)
 • 13:45
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№3)
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №31)
 • 14:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Анхан шат:№1)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Дунд шат:№1)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Гүнзгий шат:№1)
 • 15:35
  "Монголчууд 20-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 27-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.7,8-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.17,18-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.13,14-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 7,8-р анги
 • 21:00
  "Зэрлэгүүдийг хүлээхүй" УСК
 • 23:30
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-30

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.6-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.6,7,8-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.17,18-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” 5.12-14-р анги
 • 09:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 7,8-р анги
 • 11:15
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Тогоруун цуваа" УСК
 • 13:50
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "The Models " шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.9,10-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.19,20-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.15,16-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 9,10-р анги
 • 21:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 7-р анги
 • 23:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 28-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-31

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.8-10-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.19,20-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.14-16-р анги
 • 09:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 9,10-р анги
 • 11:15
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 7-р анги
 • 13:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Зэрлэгүүдийг хүлээхүй" УСК
 • 16:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:25
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 28-р анги
 • 17:20
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.11,12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.21,22-р анги
 • 18:40
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.9-р анги
 • 18:55
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 11,12-р анги
 • 21:00
  "The Models " шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "No Rules" ОАК 10-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 29-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг