10-25

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Рашаантын 18" МУСК
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" ОАК 92-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Монгол хэл
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 19-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Шударга ёс" СОАК 4-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал-14" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 20-р анги
 • 22:30
  "Шударга ёс" СОАК 4-р анги/давталт/
 • 23:20
  "Эзел" ОАК 92-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарласан

10-26

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Хүний цаана" МУСК
 • 11:30
  "Алганы хээ" ток шоу З.Онон жүжигчин, СТА
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" ОАК 93-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Хөгжим
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 20-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Шударга ёс" СОАК 5-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "С Тасаг" Теле сэтгүүл
 • 21:20
  Хөгжмийн цаг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 21-р анги
 • 22:30
  "Шударга ёс" СОАК 5-р анги /давталт/
 • 23:20
  "Эзел" ОАК 93-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарласан

10-27

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 11:30
  "Алганы хээ" ток шоу МУГЖ Ч.Амаржаргал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" ОАК 94-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Математик
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 21-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  ""Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Шударга ёс" СОАК 6-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал-15" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 22-р анги
 • 22:30
  "Шударга ёс" СОАК 6-р анги /давталт/
 • 23:20
  "Эзел" ОАК 94-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарласан

10-28

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Орхидос" МУСК 1-р анги
 • 11:30
  "Алганы хээ" ток шоу СТА Г.Алтаншагай
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" ОАК 95-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Дүрслэх урлаг, технологи
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 22-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Шударга ёс" СОАК 7-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 23-р анги
 • 22:30
  "Шударга ёс" СОАК 7-р анги /давталт/
 • 23:20
  "Эзел" ОАК 95-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарласан

10-29

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Орхидос" МУСК 2-р анги
 • 11:30
  "Алганы хээ" ток шоу МУГЖ С.Ганзориг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" ОАК 96-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Хүн ба орчин
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 23-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Шударга ёс" СОАК 8-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал-16" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 24-р анги
 • 22:30
  "Шударга ёс" СОАК 8-р анги /давталт/
 • 23:20
  "Эзел" ОАК 96-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарласан

10-30

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Алганы хээ" ток шоу МУГТ М.Уранцэцэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 20-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" ОАК 21-р анги
 • 14:50
  "Хао Ланы домог" ОАК 22-р анги
 • 15:40
  "Шударга ёс" СОАК 4-р анги
 • 16:30
  "Шударга ёс" СОАК 5-р анги
 • 17:20
  "Үүргэвчтэй аялал-14" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:30
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  "Date хийх үү"нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Хөгжмийн цаг
 • 20:30
  "Нийслэл аав" Реалити шоу
 • 21:40
  Харандааны адал явдал
 • 21:50
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 22:00
  "SANJAA SHOW"
 • 23:20
  "Сүнсний үнэр" УСК
 • 01:10
  Эфир завсарласан

10-31

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:10
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/
 • 11:30
  "Алганы хээ" ток шоу СТА Б.Тамир
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 23-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" ОАК 24-р анги
 • 14:50
  "Шударга ёс" СОАК 6-р анги
 • 15:40
  "Шударга ёс" СОАК 7-р анги
 • 16:30
  "Шударга ёс" СОАК 8-р анги
 • 17:20
  "Үүргэвчтэй аялал-15" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:30
  "Деннис Родмэний Пхеньянд хийсэн их тэсрэлт" Баримтат кино
 • 19:30
  Улсын Их Хурлын Цаг
 • 20:00
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/
 • 21:10
  Харандааны адал явдал
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:50
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 22:00
  "Олон улсын мөрдлөг" УСК
 • 00:00
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 01:20
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг