10-25

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.19-20
 • 07:35
  Мини Форс II.5-6
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо I.7-8
 • 09:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 7
 • 09:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 1
 • 10:00
  Мини Форс Х 29-30
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.9-10
 • 11:40
  Миний бяцхан одой морь IX.7
 • 12:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 34-35
 • 12:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 28-29
 • 12:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 27-28
 • 12:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 36-37
 • 12:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 6
 • 12:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 30
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.19-20
 • 13:30
  Врумиз III.17-18
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.26
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.9-12
 • 16:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 15
 • 16:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 15-16
 • 16:35
  Да Винчи - Би том болохоороо 8
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.21-22
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 7-8
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 18:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 30
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 36-37
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31
 • 19:00
  Мини Форс Х 31-32
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.8
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Амьдралын хөг 25-26
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.11-12
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-26

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.21-22
 • 07:35
  Мини Форс II.7-8
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо I.11-12
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 15
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 15-16
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 8
 • 10:00
  Мини Форс Х 31-32
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.11-12
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.8
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 12:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 12:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 30
 • 12:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 36-37
 • 12:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.21-22
 • 13:30
  Врумиз III.19-20
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.1
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.13-16
 • 16:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 8
 • 16:10
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 1
 • 16:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.8
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.23-24
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 9-10
 • 18:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 38-39
 • 18:10
  Learn to Draw- Муурын хотхон 5
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 31
 • 18:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 18:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 32
 • 19:00
  Мини Форс Х 33-34
 • 19:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.9
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Харанхуйг устга 1-2
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.13-14
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-27

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.23-24
 • 07:35
  Мини Форс II.9-10
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо I.15-16
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 8
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 1
 • 09:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.8
 • 10:00
  Мини Форс Х 33-34
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.13-14
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.9
 • 12:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 38-39
 • 12:10
  Learn to Draw- Муурын хотхон 5
 • 12:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 31
 • 12:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 12:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 32
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.23-24
 • 13:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.2
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.17-20
 • 16:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа III.8
 • 16:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 8
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.25-26
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 11-12
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 18:40
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31-32
 • 18:50
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 19:00
  Мини Форс Х 35-36
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.10
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Харанхуйг устга 3-4
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.15-16
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-28

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.25-26
 • 07:35
  Мини Форс II.11-12
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо I.19-20
 • 09:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа III.8
 • 09:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 8
 • 10:00
  Мини Форс Х 35-36
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.15-16
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.10
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 12:40
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31-32
 • 12:50
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.25-26
 • 13:30
  Врумиз III.21-22
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.3
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.21-24
 • 16:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.8
 • 16:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 16
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.1-2
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 13-14
 • 18:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 8
 • 18:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 19:00
  Мини Форс Х 37-38
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.11
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Харанхуйг устга 5-6
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.17-18
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-29

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.1-2
 • 07:35
  Мини Форс II.13-14
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо I.23-24
 • 09:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.8
 • 09:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 16
 • 10:00
  Мини Форс Х 37-38
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.17-18
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.11
 • 12:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 8
 • 12:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.1-2
 • 13:30
  Врумиз III.23-24
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.4
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.25-26 II.1-2
 • 16:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 8
 • 16:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 2
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.3-4
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 15-16
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 38-39
 • 18:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31-32
 • 18:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 18:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 40-41
 • 18:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 7
 • 18:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 33
 • 19:00
  Мини Форс Х 39-40
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.12
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Харанхуйг устга 7-8
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.19-20
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-30

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс II.5-11
 • 08:25
  Дами туулай ба Роми баавгай 7-8
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 15
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 15-16
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 8
 • 10:00
  Амьдралын хөг 25-26
 • 11:00
  Харанхуйг устга 1-3
 • 12:25
  Врумиз III.17-21
 • 13:30
  Хувирагч роботууд IV.26
 • 14:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Бяцхан автобус Таёо I.9-12
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.21-24
 • 16:35
  Мини Форс Х 31-35
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 18:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 30
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 36-37
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь IX.8-10
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл III.11-15
 • 23:00
  Эфир хаах

10-31

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс II.8-14
 • 08:25
  Дами туулай ба Роми баавгай 9-10
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 8
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 1
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.8
 • 10:00
  Харанхуйг утсга 4-8
 • 11:50
  Хувирагч роботууд I.1
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Врумиз III.21-24
 • 14:00
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Бяцхан автобус Таёо I.13-16
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.1-4
 • 16:35
  Мини Форс Х 36-40
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 18:40
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 31-32
 • 18:50
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь IX.11-12
 • 20:10
  Мөнх Тунх IV.2
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл III.16-20
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2621:40

NTV

"Улаан бал" ярилцлага