10-25

 • 00:20
  Токио 2020-Хөнгөн атлетик
 • 02:10
  "Нууцлаг эзэн" шоу 10.8
 • 02:55
  "Их үйлс" ОАК 24
 • 04:05
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Гайхамшигт аялал" баримтат кино 1
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 23-28
 • 07:55
  "Нууцлаг эзэн" шоу 10.8
 • 08:45
  "Их үйлс" ОАК 24
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл
 • 10:30
  Теле хичээл 1-р анги "Монгол хэл"
 • 10:50
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 26-28
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 7
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 13:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 23-28
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Улаан бал" тойм
 • 14:45
  "Шар шувуу" баримтат кино
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл"
 • 16:15
  Теле хичээл 1-р анги "Монгол хэл
 • 16:35
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 17:00
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 25-29
 • 17:40
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1
 • 18:00
  "Нууцлаг эзэн" шоу 10.9
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 1
 • 21:45
  "Миний ертөнц" кино драм
 • 23:25
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 7

10-26

 • 00:15
  Токио 2020-Хөнгөн атлетик
 • 02:00
  "Нууцлаг эзэн" шоу 10.9
 • 02:45
  "37-р точка" ОАК 1
 • 03:55
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 29-31
 • 07:35
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 07:55
  "Нууцлаг эзэн" шоу 10.9
 • 08:45
  "37-р точка" ОАК 1
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" ахлах бэлтгэл
 • 10:30
  Теле хичээл 1-р анги "Хүн ба орчин"
 • 10:50
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 29-31
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 8
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 13:35
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 29-31
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Аавууд" баримтат кино
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг"
 • 16:15
  Теле хичээл 1-р анги "Хүн ба орчин"
 • 16:35
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 17:00
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 28,29
 • 17:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 2
 • 21:40
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 23:35
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 8

10-27

 • 00:25
  Токио 2020-Хөнгөн атлетик
 • 02:05
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 1
 • 03:10
  "37-р точка" ОАК 2
 • 04:20
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 32-34
 • 07:35
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 1
 • 08:45
  "37-р точка" ОАК 2
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" ахлах бэлтгэл
 • 10:30
  Теле хичээл 1-р анги "Математик"
 • 10:50
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 32-34
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 9
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 13:35
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 32-34
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Анчин" МУСК
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" ахлах бэлтгэл
 • 16:15
  Теле хичээл 1-р анги "Математик"
 • 16:35
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 17:00
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 30,21
 • 17:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 17:40
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 2
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 3
 • 21:45
  "Зөв алдаа" МУСК
 • 23:50
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 9

10-28

 • 00:40
  Токио 2020-Хөнгөн атлетик
 • 02:35
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 2
 • 03:40
  "37-р точка" ОАК 3
 • 04:50
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 7,8
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 35-37
 • 07:35
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 2
 • 08:45
  "37-р точка" ОАК 3
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл
 • 10:30
  Теле хичээл 1-р анги "Иргэний ёс зүйн боловсрол"
 • 10:50
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 35-37
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 10
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 7,8
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 13:35
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 35-37
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл
 • 16:15
  Теле хичээл 1-р анги "Математик"
 • 16:35
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 17:00
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 32,33
 • 17:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 7,8
 • 17:40
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 3
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 4
 • 21:45
  "Шуугиан таригч" МУСК
 • 00:00
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 10

10-29

 • 00:50
  Токио 2020-Хөнгөн атлетик
 • 02:35
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 3
 • 03:40
  "37-р точка" ОАК 4
 • 04:50
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 38-40
 • 07:35
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 3
 • 08:45
  "37-р точка" ОАК 4
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" ахлах бэлтгэл
 • 10:30
  Теле хичээл 1-р анги "Дүрслэх урлаг, технологи"
 • 10:50
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 38-40
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 11
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 7,8
 • 13:35
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 38-40
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" ахлах бэлтгэл
 • 16:15
  Теле хичээл 1-р анги "Математик"
 • 16:35
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 17:00
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 34,35
 • 17:15
  "Хотын түүхийг хоёр минутад" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 4
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 5
 • 21:45
  НТВ 15 жил
 • 22:15
  "Улаанбаатарт байгаа миний аав" МУСК
 • 00:15
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 10

10-30

 • 01:05
  Токио 2020-Бокс /63-69кг/
 • 02:05
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 4
 • 03:10
  "37-р точка" ОАК 5
 • 04:25
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 11,12
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41-43
 • 07:35
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 4
 • 08:45
  "37-р точка" ОАК 5
 • 10:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 1
 • 11:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 12
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 10,11
 • 13:35
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41-43
 • 14:00
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 18
 • 14:35
  "Зуны мөрөөдөл" кино драм
 • 15:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 11,12
 • 16:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41-43
 • 16:35
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 11,12
 • 17:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 3
 • 18:00
  "Дэлгүүрийн атаман охин" ОАК 5
 • 19:15
  "Нүдэн булгийн өчил" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Улаан бал" тойм
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 6
 • 21:45
  НТВ 15 жил
 • 22:15
  "Хүүхэд бүхэн эрхэм" УСК 1
 • 00:15
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 12

10-31

 • 01:05
  Токио 2020-Скэйтбоард /эр/
 • 02:50
  "37-р точка" ОАК 6
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Гайхамшигт аялал" баримтат кино 2
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 13,14
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 44-46
 • 07:35
  "Гурван хавцлаар аялсан нь" баримтат кино
 • 08:45
  "37-р точка" ОАК 6
 • 10:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2
 • 11:00
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 19
 • 11:30
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 37,38
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 13
 • 12:35
  "Маамуу нисдэггүй шувуу" хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 12,13
 • 13:35
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 44-46
 • 14:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Амар мөрөн" баримтат кино 1
 • 15:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 13,14
 • 16:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 44-46
 • 16:35
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 13,14
 • 17:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 4
 • 18:00
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Эхнэрийн заавараар" шоу 4.1
 • 20:05
  "37-р точка" ОАК 7
 • 21:45
  НТВ 15 жил
 • 22:15
  "Хүүхэд бүхэн эрхэм" УСК 2
 • 00:10
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 13
 • 01:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2621:40

NTV

"Улаан бал" ярилцлага