10-25

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 42-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  Теле хичээл 6-р анги - Монгол хэл
 • 11:40
  Теле хичээл 6-р анги - Хими
 • 12:00
  "Гүнжийн залуу" 10 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:20
  "Азийн мэдээ"
 • 13:40
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:45
  "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 14:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:20
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:25
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 17:45
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 11 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:55
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 00:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:05
  Эфир завсарласан

10-26

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  Таны эрүүл мэнд
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:30
  Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол
 • 11:50
  Теле хичээл 6-р анги - Математик
 • 12:10
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Эрүүл амьдацгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 13:10
  "Азийн мэдээ"
 • 13:30
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:35
  "Гүнжийн залуу" 11 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  Бизнес мэдээ
 • 18:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Орон орны хоол
 • 19:15
  Сити резиденс - Өнөр бүл
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 12 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:55
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 43-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 23:30
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  Эфир завсарласан

10-27

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 42.43-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:50
  Теле хичээл 6-р анги - Физик
 • 12:10
  Теле хичээл 6-р анги - Хөгжим
 • 12:15
  Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл
 • 12:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:40
  Таны гоо сайханд
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:25
  "Гүнжийн залуу" 12 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес мэдээ
 • 18:50
  НИТХ
 • 19:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:15
  Сити резиденс - Өнөр бүл
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 13 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:55
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр"
 • 22:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 44-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 23:30
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  Эфир завсарласан

10-28

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 43.44-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  Теле хичээл 6-р анги - Биологи
 • 11:40
  Теле хичээл 6-р анги - Дизайн технологи
 • 12:00
  Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг
 • 12:20
  "Гүнжийн залуу" 13 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:30
  Азийн мэдээ
 • 14:00
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:20
  Бизнес мэдээ
 • 14:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 17:45
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  Орон орны хоол
 • 18:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:50
  "Монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 14 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Азын арван мянга" хонжворт сугалааны шууд тохирол
 • 23:00
  "Гайхамшигт амьдрал" 45-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:05
  Эфир завсарласан

10-29

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 44.45-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 12:00
  Теле хичээл 6-р анги - Түүх
 • 12:40
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:45
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Бизнес мэдээ
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:05
  Азийн мэдээ
 • 13:30
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:35
  "Гүнжийн залуу" 14 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Түмий эх үзүүлж байна"
 • 17:00
  "Монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу
 • 17:40
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:25
  Орон орны хоол
 • 18:40
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:45
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:55
  Бизнес мэдээ
 • 19:05
  Атга чулуу сөөм газар
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 15 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:30
  "Бүсгүйчүүдийн нууц" 1-р анги ОАУСК
 • 23:45
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:50
  Эфир завсарласан

10-30

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "Бүсгүйчүүдийн нууц" 1-р анги ОАУСК
 • 08:40
  Таны хэрэглээнд
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 15:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  Япон орныг тольдохуй
 • 15:45
  "ТВ молл"
 • 16:45
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв
 • 17:30
  "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:00
  Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк
 • 19:00
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Бүсгүйчүүдийн нууц" 2-р анги ОАУСК
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:30
  "Гүнжийн залуу" 11.12.13 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 02:05
  Эфир завсарласан

10-31

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Бүсгүйчүүдийн нууц" 2-р анги ОАУСК
 • 08:35
  Таны гоо сайханд
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 12:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:15
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 14:45
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:50
  "Цаг хөтөлбөрийн тойм"
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:30
  Бизнес мэдээ
 • 15:40
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:45
  "ТВ молл"
 • 16:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:45
  Сүлдэт баганын дэргэдээс
 • 17:10
  "Чак Хак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк
 • 19:00
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Бүсгүйчүүдийн нууц" 3-р анги ОАУСК
 • 20:45
  "Бизнес мэдээ"
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:30
  "Гүнжийн залуу" 14.15 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:40
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:45
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг