10-25

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 15, 16-р анги
 • 08:50
  "Захиас" үзүүлж байна
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна /давталт/
 • 11:10
  "Онцгой даалгавар" МУСК
 • 13:00
  "PINK and BLUE" шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:25
  "Ирж буй Монгол" үзүүлж байна
 • 14:35
  "1 хувь" нэвтрүүлэг /Нисгэгч/
 • 15:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:30
  "Хуримын сюрприз" МУСК
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:30
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 18:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Тоглох эрх-1 /давталт/
 • 18:35
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:40
  "Colf and coffee" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:40
  Кино миний амьдрал-1 нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Сүүдэр" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

10-26

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 17, 18-р анги
 • 08:50
  "Улаан малгайт" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "ONE TIME" шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:35
  "ЭМЯ" үзүүлж байна
 • 12:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 12:40
  "Кино миний амьдрал-1" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Сүүдэр" МУСК
 • 14:40
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 15:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:30
  "Colf and coffee" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:50
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:30
  "Хөгжмийн завсарлага" /хүүхэд/
 • 18:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тоглох эрх-2 /давталт/
 • 18:35
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:40
  "Ирж буй Монгол" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:40
  "Кино миний амьдрал-2" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Солонгын таван өнгө" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

10-27

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 19, 20-р анги
 • 08:45
  "Маргад эрдэнийн орон" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Нэг хувь-Дугуйчин" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "И-спорт" үзүүлж байна
 • 12:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 12:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 13:00
  "Кино миний амьдрал-2" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:20
  "Солонгын таван өнгө" МУСК
 • 15:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:30
  "100 чухал сэдэв" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:30
  "Худалч залуу" МУСК
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 20:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Авлига-1 /давталт/
 • 20:35
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:40
  "Кино миний амьдрал-3" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хүн чулууны домог" МУСК
 • 23:30
  TV7 төгсгөл

10-28

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 21, 22-р анги
 • 08:45
  "Буратино" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Өв соёл" тоглолт үзүүлж байна
 • 12:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 12:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 13:00
  "Кино миний амьдрал-3" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Хүн чулууны домог" МУСК
 • 15:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:30
  "100 чухал сэдэв" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:30
  "Кибер сүлжээ" МУСК
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 20:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Авлига-2 /давталт/
 • 20:35
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:40
  "Кино миний амьдрал-4" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Суварган цэнхэр уулс" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

10-29

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 23, 24-р анги
 • 08:50
  "Дархлаа" үзүүлж байна
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 7 ХОНОГИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ"
 • 11:50
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 12:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 12:40
  "Нэг хувь-Нисгэгч" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Кино миний амьдрал-4" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Суварган цэнхэр уулс" МУСК
 • 15:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:30
  "Хөгжмийн завсарлага" /хүүхэд/
 • 15:40
  "Маргад эрдэнийн орон" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:30
  "Хоёр гүүрний цаана" МУСК
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 20:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Төрийн үйлчилгээ-1 /давталт/
 • 20:35
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:40
  "Кино миний амьдрал-5" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нандин эрдэнэ" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

10-30

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр
 • 09:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 15, 16, 17, 18-р анги
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Буратино" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 12:30
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 13:00
  "Кино миний амьдрал-5" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Нандин эрдэнэ" МУСК
 • 15:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 15:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна"
 • 16:00
  "Хөгжил-Зүтгэл" баримтат кино
 • 17:50
  "Нэг хувь-Ой тогтоолт" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Явуулын хүн" МУСК
 • 20:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Төрийн үйлчилгээ-2 /давталт/
 • 20:35
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 21:00
  "ONE TIME" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Параллель ертөнц" МУСК
 • 23:10
  TV7 төгсгөл

10-31

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр
 • 09:35
  "Даами туулайн Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 19, 20, 21, 22-р анги
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Улаан малгайт" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 12:30
  "Параллель ертөнц" МУСК
 • 14:20
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 15:00
  "Дархлаа" үзүүлж байна
 • 16:20
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 16:40
  "Долоон бурхан харвадаггүй" МУСК
 • 19:30
  "Colf and coffee" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна"
 • 21:00
  "PINK AND BLUE" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 23:10
  TV7 төгсгөл

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2608:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/